• bbb

Kondensatorer i system för förnybar energi

CRE utmärker sig vid utformningen av filmkondensatorer för att lösa de unika kraven som ställs in i de elektroniska stegen i kraftomformare. Bland CRE: s globala kunder är ledande tillverkare av järnvägskraftsystem, svetsare, UPS-system, motorer, medicinsk bildbehandling, medicinska lasrar, E-fordon, smarta nät, bearbetning och växelriktare för distribuerad / förnybar kraft. 

z