• bbb

Aktivt kraftfilter

Kondensatorer för aktiva effektfilter tillverkas i olika typer, storlekar och mönster. De mest använda typerna är konstruerade med användning av en metalliserad polypropylenfilm medan några få använder metalliserad polyesterfilm eller papper.

CRE specialiserat sig på att designa metalliserad polypropenfilmkondensator för APF, SVG, etc.

power factor correction capacitor